Bezpečnost práce

  Bezpečnost  práce  -  legislativně složitá problematika ,  která si klade za cíl vytvořit  bezpečné podmínky na pracovištích a ochránit tak zdraví zaměstnanců před hrozbou úrazu či nemoci z povolání.  Zjednodušeně řečeno. Spousta teoretiků , legislativců a vykladačů zákonů či jednotlivých paragrafů o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci zcela zasvěceně a dlouze  mluví. Jen málo osob zabývajících  se touto problematikou však dokáže jasně a pro zaměstnavatele srozumitelně vystihnout hlavní zásady bezpečné práce na daném pracovišti a nastavit  systém , který je legislativně správný , jednoduchý, srozumitelný  a chrání zaměstnance i zaměstnavatele v případě mimořádné události nebo kontroly státních orgánů.

  Je spousta poradenských firem v oblasti bezpečnosti práce, které provedou u zaměstnavatele kontrolu s tím pocitem, že množství nalezených závad zapsaných v zápise zvýší důležitost jejich činnosti. Jen málo bezpečnostních techniků – odborně způsobilých osob v prevenci rizik opravdové riziko možného ohrožení zdraví vnímá, dokáže ho v souvislostech pojmenovat a poradit s jeho eliminací účinným systémem opatření. 

  Každá firma je specifická, proto je nutný individuální přístup. Rádi Vám pomůžeme,víme jak na to. Praxe  20 let v oboru bezpečnosti práce a požární ochrany , cca 20 kontrol státních orgánů ročně u našich zákazníků . To je nevyčerpatelná studnice zkušeností a informací z první ruky , které nelze nastudovat , musí se zažít.

  Nevíte, jestli vůbec nějaký systém bezpečnosti práce potřebujete?  Můžete být klidní,  potřebuje ho každá firma, každý zaměstnavatel - prevence se vyplatí! 

©2021 Safety4you s.r.o., všechna práva vyhrazena Vytvořilo 4every1 s.r.o.