Požární ochrana

Požární ochrana – legislativně dobře ošetřená problematika, kdy cílem vytvářeného systému opatření je zejména prevence před  požáry, ochrana zdraví zaměstnanců a jiných osob při vzniku požáru nebo jiných mimořádných událostí  a  ochrana majetku.

Zpracujeme a zajistíme zejména:

Začlenění do kategorií dle požárního nebezpečí pro pracoviště nebo objekt

Stanovení organizace požární ochrany

Požární poplachové směrnice

Požární řády

Evakuační plány

Dokumentaci zdolávání požárů ve formě operativní karty

Tematické a časové plány školení

Školení zaměstnanců , vedoucích zaměstnanců , odbornou přípravu požárních hlídek

Pravidelnou aktualizaci dokumentace požární ochrany

Provedení pravidelných požárně preventivních prohlídek ve stanovených termínech

Označení únikových cest fotoluminiscenčním značením, označení hlavních uzávěrů všech médií

Instalaci hasicích přístrojů na pracoviště dle požárně bezpečnostního řešení

Kontrolu a servis hasicích přístrojů

Revize hydrantů

Zavolejte včas , nečekejte , až Vám bude hořet termín - prevence se vyplatí !!

 

 

 

 

©2021 Safety4you s.r.o., všechna práva vyhrazena Vytvořilo 4every1 s.r.o.